Alle bilder er tatt av Erling Kvalsøren. 
Han eig alle bilder, og må kontaktas for tillatelse ved bruk.
erling@kvalsoren.no 

Koordinator for marknaden: Mona Jacobsen

E-post: post@lustramarknaden.no

Telefon: 41006166

Organisasjonsnummer: 821 671 442

post@lustramarknaden.no

Gaupne, Luster, Vestland

© 2020 by Lustramarknaden